Ds. S. de Bruine

1. Votum en groet (Sela)
2. Openingslied: bundel levensliederen: psalm 42:1,3 lied van verlangen!
3. Gebed
4. Lezen: Gen.12:1-9 / Hebr.11:8-10 (Frank M.)
5. Zingen: ps. 105:5
6. Verkondiging n.a.v. Gen. 12:4-6 luister maar goed naar Zijn stem
7. Zingen: NLB 805 Abraham verlaat je land, verlaat je stam…
8. Gods Woorden van Liefde en bescherming: Gezang 176B wisselzang,
9. Dank- en voorbeden
10. Inzameling van de liefdegaven
11. Zingen: NLB 835:1,4 Jezus ga ons voor…
12. Zegen