Ds. S.W. de Boer

Thema: de gezindheid van Christus: eensgezind in nederigheid

 

Zingen: GK(06) 145 (Heer, onze God, hoe heerlijk is uw naam)

Votum en zegegroet

Zingen: Opwekking 194 (U maakt ons één)

Lezing van de wet

Zingen: Psalm 24: 1-3

Gebed

Lezen: Matteüs 22: 1-14 en Filippenzen 2: 1-11

Zingen: Opwekking 268 (Hij kwam bij ons heel gewoon)

Preek over Filippenzen 2:5

Zingen: Opwekking 378 (Ik wil jou van harte dienen)

Gebed

Collecte

Zingen: Opwekking 705 (Aan de maaltijd wordt het stil)

Zegen