Ds. W.L. de Graaff | 29 mei | 11:00 uur

Votum en zegengroet
GK. 89: 1, 6 en 7 (Ik zal zo lang ik leef bezingen in mijn lied)
Tien Woorden (Exodus 20)
GK. 17: 1 en 3 (Hoor naar een rechte zaak o Heer)
Gebed
L. Matteus 20: 1-16
Lb. 314: 1-3 (Here Jezus om Uw woord)
Kindermoment
T. Romeinen 4: 1-5
De Nieuwe Psalmberijming 105: 1-3 (Lof aan de Heer, elk volk moet weten
Dankgebed en voorbeden
Lb. 342: 1-5 (In God de Vader op zijn troon)
Zegen