Ds. Y.E. Seong

Votum en Zegengroet
Antwoordlied: Psalm 118: 1 en 5
Gebed om verlichting door de heilige Geest
Zingen: Opw. 815 (Vul dit huis met uw glorie)
Kindmoment
Kinderlied: Opwekking voor kids 68 (Diep, diep, diep als de zee)
Schriftlezing: Johannes 21: 1 – 19
Tekst: Johannes 21: 15 – 17
Preek
Amenlied: Jezus’ liefde voor mij (Sela)
Tien Woorden
Zingen: LB 791: 1 – 6 (Liefde, eenmaal uitgesproken) in wisselzang. Vs. 1 en 6 allen, vs. 2 en 4 vrouwen, vs. 3 en 5 mannen
Dankzegging en voorbede
Collecte
Slotlied: Opw. 602 (Vrede van God)
Zegen