F. Folkerts

 1. Votum en Groet
 2. Zingen: Opwekking 672 Heerser over alle dingen
 3. Wet
 4. Zingen: Psalm 51 : 5 (GK) Schep in mij God een hart dat leeft in ‘t licht
 5. Gebed
 6. Schriftlezing: 1 Samuel 16 : 1-3 en 11-13 (Wolter ten H.)
 7. Zingen: Psalm 89 : 13 (GK) Wat Ik gezworen heb aan David dat houdt stand
 8. Schriftlezing: 1 Samuel 16 : 14 – 23 (Wolter ten H.)
 9. Zingen: Psalm 6 : 1, 2 o HERE sla mij gade
 10. Tekst: 1 Samuel 16 : 13b en 14
 11. Verkondiging
 12. Zingen: Gezang 152 : 7 – 10 (LK 2013) De HEER zijn naam zij lof
 13. Dankzegging en voorbede
 14. Collecte
 15. Zingen: Gezang 680 : 1 – 5 (LK 2013) Kom Heil’ge Geest Gij vogel Gods
 16. Zegen

Er is tijdens deze dienst kinderkring voor de (basisschool) groep 1 en 2.