K. Tamminga

 1. Votum en groet
 2. Lied: LVK 75: 7-9, U kennen, uit en tot u leven
 3. Lezing van de tien woorden
 4. Gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
 5. Lied: DNP Psalm 91: 1-4, Wie thuis is bij de hoogste HEER
 6. Lezing: Genesis 28:10-22 (Bea B.)
 7. Lied: Liedboek 392: 1, 3, 4, 5, Blijf mij nabij
 8. Lezing: Lukas 24:13-35 (Bea B.)
 9. Tekst: Lukas 24:31-32
 10. Preek: Het getuigenis van de andere Emmaüsganger
 11. Amenlied: Opwekking 174, juicht, want Jezus is Heer
 12. Dankgebed met voorbeden
 13. Collecte
 14. Lied: GK 2006 99: 1-3, U zij de glorie
 15. Zegen