K. Tamminga

  1. Votum en groet
  2. Lied: LVK 75: 7-9, U kennen, uit en tot u leven
  3. Lezing van de tien woorden
  4. Gebed om vergeving en verlichting met de Heilige Geest
  5. Lied: DNP Psalm 91: 1-4, Wie thuis is bij de hoogste HEER
  6. Lezing: Genesis 28:10-22 (Bea B.)
  7. Lied: Liedboek 392: 1, 3, 4, 5, Blijf mij nabij
  8. Lezing: Lukas 24:13-35 (Bea B.)
  9. Tekst: Lukas 24:31-32
  10. Preek: Het getuigenis van de andere Emmaüsganger
  11. Amenlied: Opwekking 174, juicht, want Jezus is Heer
  12. Dankgebed met voorbeden
  13. Collecte
  14. Lied: GK 2006 99: 1-3, U zij de glorie
  15. Zegen