LD: J. van der Heide

  Mededelingen van de kerkenraad
   
  *KOMEN

 1. Moment van stilte
 2. Votum en groet
 3. Ps.42:1,3
   
  *BUIGEN

 4. Lezen van de wet
 5. Opw.518: Heer, U bent altijd bij mij
 6. Gebed
   
  *HOREN

 7. Lezen: Mat.9:35-11:1 (Jan IJ.)
 8. Opw.706: Zie hoe Jezus lijdt voor mij
 9. Preek: Mat.10:16
 10. Ps.119:7,8,9
   
  *GEVEN

 11. Gebed
 12. Ld.442: Jezus ga ons voor
 13. Collecte
   
  *GAAN

 14. Gz.163 Ik bouw op U (Opw.124)
 15. Zegen, met als amen: Ld 456: 3

 
Kinderkring: groep 1&2