Leesdienst

 1. Votum en groet
 2. GKB 158  ( Als een hert dat verlangt..)
 3. Gebed
 4. Matt. 26, 36-46
 5. Ps. 25 : 2
 6. Preek : Bidden om de wil van God te kennen  ( HC Zd 49)
 7. Ps. 25 : 6,7
 8. Geloofsbelijdenis van Nicea
 9. Opwekking 687  “Heer, wijs mij uw weg”  
 10. Dankgebed
 11. Collecte
 12. Opwekking 520  “Wees mijn verlangen”
 13. Zegen