Opgave talstelling

Voor de ambtswisseling vraagt de kerkenraad u/jou om namen op te geven van:

– broeders en/of zusters die u/jij geschikt acht voor het ambt van ouderling:

• Clusterouderling (3 vacatures)

– broeders en/of zusters die u/jij geschikt acht voor het ambt van diaken:

• Beleidsdiaken (1 vacature)

Voor de opgave van de namen hebben wij het volgende verzoek:

Wilt u de naam opschrijven zoals deze in de ledenlijst van Scipio staat vermeld, met kringnummer en wilt u uw voorkeur onderbouwen met een korte motivatie? U kunt uw voorkeur voor een ambt aangeven door deze aan te kruisen. Het is mogelijk om iemand voor meerdere ambten voor te dragen.

De verschillen in het kort van de ambtsdragers kunt u lezen via deze link.