St. M. van Benthem

Welkom

– Votum & Groet

– Gereformeerd Kerkboek 171:1,2 en 3

– Gebed

– Exodus 34:28-35 (Alke H.)

– Psalm 8: 1 en 3 – Levensliederen

– 2 Korintiërs 3, 6-18

– Psalm 8: 4,5 en 6 – Levensliederen

– Preek (tekst: 2 Korintiërs 3,18)

– Gebed

– Gereformeerd Kerkboek 164 (canon)

– Gebed

– Collecte

– Gereformeerd Kerkboek 161: 1,2,3 en 4 (geloofsbelijdenis)

– Zegen