St. R. Elzinga

 1. Votum gezongen
 2. Zegengroet
 3. Gezongen amen
 4. Lied DNP Psalm 121: 1-2 (De Nieuwe Psalmberijming) “Ik kijk vanuit het diepe dal”
 5. Gebed
 6. Lied Psalm 19: 3 “Volkomen is Gods woord”
 7. Schriftlezing Marcus 10:46-11:11 (Derkine K.)
 8. Lied GK06 Gez. 121:1-3 “God die was en is en komt”
 9. Tekst Marcus 10:48-52
 10. Preek
 11. Stilte/gebed
 12. Lied – Amenlied Weerklank 451:1-3 “Leer ons uit geloof te leven”
 13. Geloofsbelijdenis Apostolische Geloofsbelijdenis
 14. Lied Weerklank 81:1-3 “Een grote hogepriester, de hemel doorgegaan”
 15. Dankgebed/voorbede
 16. Collecte Kerk
 17. Lied Opw. 428 “Genade, zo oneindig groot”
 18. Zegen