Zondagse invulling

We gaan starten met het invullen van het jaarrooster voor de zondagse invulling. Hiervoor zoeken we gemeenteleden die willen meehelpen bij bepaalde onderdelen. We zoeken aanmeldingen voor de volgende groepen:

 

Regiegroep Zondagse Bijeenkomsten

Deze regiegroep is verantwoordelijk voor het opzetten van het jaarrooster. Zij zorgt niet voor de inhoudelijke invulling. Dat wordt belegd bij andere groepjes, zodat we dat taken goed kunnen verdelen. De regiegroep zorgt wel voor de onderlinge samenhang en afstemming.

 

Inhoudelijk jaarthema

Hierbij wordt invulling gegeven aan het jaarthema in onze gemeente. Denk hierbij aan het startweekend en 2 of 3 projectperiodes in het jaar.
De invulling bestaat uit een samenhangende aanpak voor kringen, themadiensten in de ochtend, invullingen voor de zondagmiddag, die vooral het karakter van verdieping en gesprek hebben.
We zijn vooral op zoek naar mensen die houden van structuur in de vergaderingen en overzicht houden op acties en afspraken, roostermakers en mensen met hart voor communicatie en PR.

 

Aanbidding

Invulling van 3 – 5 bijeenkomsten waarbij aanbidding door muziek en zang centraal staat.

 

Gesprek en verdieping

Bespreking van de preek van de ochtend aan de hand van vragen/stellingen. Al dan niet in aanwezigheid van de predikant van die ochtend.

 

Kringbijeenkomsten

Maandelijks komen een aantal kringen bij elkaar in de kerk voor ontmoeting en inhoudelijk geloofsverdieping. Hiervoor wordt een rooster en basisprogramma opgesteld.

 

Aanmelden kan via onderstaand formulier: