Nieuwe voorganger!

Geplaatst op door

Wij zoeken een nieuwe voorganger!

 
‘Die ons vanuit de Bijbel weet te inspireren voor het leven van alledag, tot betrokkenheid op elkaar, op het gemeentewerk en op de wereld om ons heen’.
 
Wie zijn wij?
De NGK Assen Marsdijk is een grote gemeente van zo’n 950 leden. Het merendeel van onze leden is woonachtig in Marsdijk, een stadswijk binnen Assen met een dorps karakter met daarin verschillende kerken, basisscholen, winkels en sportclubs. Geloven doen we samen, waarbij de kerkdiensten op zondag een centrale plek innemen. We komen samen in twee kerkdiensten op de zondagochtend. Op de zondagmiddag hebben we een gevarieerde invulling. Denk hierbij aan een gezamenlijke kerkdienst met meerdere zustergemeentes, cluster-bijeenkomsten, aanbiddingdienst, verdiepings- en gespreksamenkomsten.
 
In onze gemeente gebeurt veel en er wordt veel georganiseerd. Deze dingen doen we niet zomaar omdat we dat leuk vinden maar omdat we een duidelijke visie hebben:

• We willen leven vanuit de liefde van Jezus.

• We willen deze liefde doorgeven aan de mensen om ons heen.

• De Bijbel is de basis van ons leven.

• Groeien in geloof en liefde doe je samen.

• We zijn er voor elkaar, in vreugde en verdriet.

• De jeugd heeft de toekomst.

 
Wat willen wij?
We vinden het belangrijk dat de predikant de betekenis van de Bijbel kan vertalen naar onze dagelijkse leefwereld. In een taal die ook jongeren aanspreekt. We willen graag dat hij/zij ons leert wat God van ons vraagt in de dagelijkse praktijk en dat we steeds meer leren om op God te vertrouwen. We verlangen er naar dat de predikant ons inspireert en ons in beweging zet.
 
Wie zoeken wij?
Een predikant vanuit NGK die zich herkent in de volgende punten:
 
Je geeft vorm aan onze ontmoeting met God in de zondags eredienst en geeft ons handvatten om te groeien in het geloof, om zo de band met God te versterken. Je zoekt in de prediking en liturgie een goede balans tussen traditie en vernieuwing.
 
Je bent een verbinder en stimuleert ons om de onderlinge relaties te verdiepen zodat we niet alleen van jou, maar ook van elkaar kunnen leren.
 
Jij inspireert ons tot onderlinge zorg en betrokkenheid. Je rust ons toe voor het gemeentewerk en helpt ons om het geloof zichtbaar te maken naar onze omgeving.
 
Je doet dit niet alleen. Samen met je collega predikant ga je voor in een heel diverse gemeente. Als oplettende en zorgzame herder ben je open en toegankelijk en hebt oog voor jong en oud.
 
Wat bieden wij?

· Een voltijd aanstelling.

· Een warme, actieve gemeente, die zich graag wil ontwikkelen.

· Samenwerking met een predikant en veel enthousiaste gemeenteleden.

· Een prachtige omgeving om te wonen.

· Traktement, mogelijkheden omtrent huisvesting en andere voorwaarden in overeenstemming met de landelijke SKW-richtlijnen.

 
Enthousiast geworden?
Solliciteren kan tot 3 november 2023. Graag met een brief, voorzien van CV, via beroepingswerk@ngkassenmarsdijk.nl.
 
Wil je eerst nog meer informatie?
Lees ons gemeenteprofiel en de profielschets voor te beroepen predikant.
 
Of neem contact op met Margreet Boersma. Mobiele nummer: 0612311136. Contact opnemen kan ook via bovenstaand mailadres. Zij zal dan met jou spoedig contact opnemen.

Deel dit bericht: